Tvoříme vizuální identity, rozumíme offline i online grafice
a pohybujeme se ve vodách informačních, pokladních a inventarizačních systémů.

BaruBaru, coffee & beer – jednotný vizuální styl (web, nápojové lístky, logo, vizitky, letáky, polepy)

2018