Tvoříme vizuální identity, rozumíme offline i online grafice
a pohybujeme se ve vodách informačních a pokladních systémů.

GRAFICKÝ DESIGN

Nabízíme tvorbu veškeré tiskové grafiky: logotypy, logoznaky, vizitky, letáky, skládané letáky, plakáty, katalogy, firemní časopisy, novoročenky, plachty, polepy aut, potisky firemních oděvů aj. i online grafiky: bannery a newslettery.

Ukázky námi vytvořených grafik