Tvoříme vizuální identity, rozumíme offline i online grafice
a pohybujeme se ve vodách informačních, pokladních a inventarizačních systémů.

IS LIBERUM

IS Liberum je informační systém, který je nabízen jako služba (nejen) střediskům volného času. Jeho cílem je zjednodušit agendu okolo přihlašování a plánování akcí.

Intuitivní a přehledné rozhraní

Rozhraní celého systému je navrženo tak, aby bylo uživatelsky přívětivé a snadno srozumitelné. Hned po přihlášení se do informačního systému jako první uvidíte nástěnku, kam mohou všichni zaměstnanci přidávat krátké poznámky pro své kolegy, a tak zefektivnit interní komunikaci.

Evidence účastníků akcí

Mezi hlavní funkce systému patří evidence účastníků jednotlivých aktivit (např. kroužků, táborů nebo jednorázových akcí). Systém je schopný detekovat případné duplicity v této evidenci. Profil každého účastníka umožňuje další správu účastníka, např. přidání doplňkových informací, poznámek, připojení souboru, nebo nahrání fotografie.

Průkazky

V profilu každého účastníka je možné vygenerovat osobní průkazku s čárovým kódem, kterou lze poté vytisknout na tiskárně ID karet nebo obyčejné tiskárně.

Evidence aktivit a akcí

Další stěžejní funkcí systému je evidence jednorázových i pravidelně opakovaných aktivit. Tedy například kroužky, tábory, jednorázové akce atp. Systém zjednodušuje agendu kolem akcí generováním přihlášek s čárovým kódem, které jdou do systému „odevzdávat“ pomocí čtečky čárových kódů. Systém umí detekovat dlužníky přihlášek a také disponuje statistikami aktivit.

E-deníky aktivit

Veškeré záznamy vztahující se k činnosti v dané aktivitě jsou vedeny v jejím e-deníku. Zde lze přehledně vyplňovat jak docházku účastníků a vedoucích a činnost na jednotlivých lekcích, tak celoroční plán, pravidla nebo hodnocení aktivity po jejím skončení.

Evidence plateb

Nedílnou součástí systému je evidence plateb. Jeho součástí je detekce dlužníků a výpis blížících se změn cen (např. při zvýhodněné ceně do určitého data). Jedním kliknutím lze poslat upozornění vybraným zápisům do aktivit, jichž se změna týká. Systém podporuje EET.

Další nástroje systému

Veškerá data systému lze zobrazit v kalendáři s detekcí kolizí. Pro agendu knihovny je v systému připraven modul databáze knihovny, který mimo samotné seznamy knih nabízí i tisk štítků na knihy, nebo hledání knih dle kódu.


Seznam všech nástrojů informačního systému LIBERUM

 • Nástěnky
 • Evidence účastníků
 • Průkazky účastníků
 • Evidence aktivit a akcí
 • Přihlášky s čárovým kódem
 • Statistiky a grafy
 • E-deníky aktivity
 • Kalendář s několika druhy náhledu
 • Evidence plateb
 • Databáze knihovny
 • Kniha úrazů
 • Kniha závad
 • Seznam vedoucích aktivit a akcí
 • Seznam místností, materiálu, motorových vozidel, údržbářů
 • Evidence přijatých/odeslaných poštovních zásilek

Máte dotaz k informačnímu systému? Rádi byste náš systém viděli „naživo“? Kontaktujte nás, prosím, na info@uniwire.cz, prostřednictvím formuláře na tomto webu nebo na našem Facebooku. Zodpovíme vaše dotazy nebo si s vámi domluvíme schůzku.