Tvoříme vizuální identity, rozumíme offline i online grafice
a pohybujeme se ve vodách informačních a pokladních systémů.

IS LIBERUM

IS Liberum je informační systém, který je nabízen jako služba střediskům volného času. Jeho cílem je zjednodušit agendu okolo přihlašování a plánování akcí.