Tvoříme vizuální identity, rozumíme offline i online grafice
a pohybujeme se ve vodách informačních a pokladních systémů.

Mgr. Marek Šlapal – kalendář