Tvoříme vizuální identity, rozumíme offline i online grafice
a pohybujeme se ve vodách informačních a pokladních systémů.

Mgr. Marek Šlapal – web

2015, průběžné grafické aktualizace, správa obsahu