Tvoříme vizuální identity, rozumíme offline i online grafice
a pohybujeme se ve vodách informačních, pokladních a inventarizačních systémů.

POKLADNÍ SYSTÉM

Náš prodejní a pokladní systém vám bude šikovným pomocníkem. Ať už prodáváte občerstvení nebo třeba potřebujete vést evidenci půjčování bruslí na kluzišti.