Tvoříme vizuální identity, rozumíme offline i online grafice
a pohybujeme se ve vodách informačních, pokladních a inventarizačních systémů.

SKI Harusák – web

2018