Tvoříme vizuální identity, rozumíme offline i online grafice
a pohybujeme se ve vodách informačních, pokladních a inventarizačních systémů.

The Roosters – Men’s Cabaret Show – web

2018